Ako sa stať ČLENOM SKS?

základná podmienka členstva: mať rád samojedov,

– nemusíte byť aktívny chovateľ či majiteľ samojedov, aby ste mohli byť členom či zúčastňovať sa akcií Klubu,

– Samojed Klub Slovensko je otvorený všetkým, kto má rád psov.

Výška členského poplatku bola odsúhlasená na členskej schôdzi v Mošovciach 13.9.2008: 20,-€/rok
Príjemca: Samojed Klub Slovensko
Bankové spojenie:Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9,
Hlohovec
Číslo účtu: 4007115511/7500
SWIFT kód:  CEKOSKBX
IBAN:  SK77 7500 0000 0040 0711 5511Vyplnenú prihlášku zašlite spolu s dokladom o zaplatení na adresu poštou alebo e-mailom:

Predsedu SKS:
Jozef Ondruška
Dobrá Voda 220, 919 54

jojko66@gmail.com
Tel.: 0915 654354