Svet výstav je neuveriteľne vzrušujúci a bohatý na emócie, či už kladné, alebo záporné. Je to miesto stretávania sa chovateľov a vlastníkov samojedov a určite sa vám podarí získať mnoho nových známych a priateľov – dvojnohých i štvornohých. Nie vždy sa vám bude páčiť posudok a umiestnenie vášho psíka. Často sa vám výsledková listina bude zdať nespravodlivá, pretože nikto z nás sa neubráni pocitu, že „ten náš pes je predsa krajší“. Ak neviete prehrávať, výstavy psov nie sú tým najlepším riešením na trávenie vášho voľného času. Ale len čo raz vyhráte, budete to chcieť určite zopakovať. Svet výstav si vás získa.

DRUHY VÝSTAV
Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:
a) oblastné – prístupné pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne klubové výstavy,
b) klubové – pre plenaná združené v klube, ktorý výstavu organizuje, zamerané spravidla na sledovanie chovateľských cieľov. Podmienky účasti a udeľovanie klubových titulov určuje klub a musia byť uverejnené v propozíciách výstavy. Klub môže uspriadať v jednom roku len jednu výstavu s udeľovaním titulu klubový víťaz pre rovnaké plemeno,
c) špeciálne – s udeľovaním CAC, prístupné pre určité plemená aj zo zahraničia.
d) celoštátne – s udeľovaním CAC, prístupné pre všetky plemená psov (aj zo zahraničia),
e) národné – s udeľovaním CAC a Víťaz SR, prístupné psom všetkých plemien (aj zo zahraničia).
f) medzinárodné – s udeľovaním CACIB, prístupné psom všetkých plemien. Organizujú sa pod záštitou FCI a platí pre ne medzinárodný výstavný poriadok FCI
g) svetové, európske – konajú sa raz ročne, usporiadateľské krajiny sa menia.
Svetová výstava 2009 sa konala v Bratislave

 • TRIEDY
  Na jednej výstave možno psa prihlásiť len do jednej triedy, a to:

a) mladšieho dorastu – vek v deň výstavy 4-6 mesiacov b) dorastu – vek v deň výstavy 6-9 mesiacov,
c) mladých – vek v deň výstavy 9-18 mesiacov,
d) strednej – vek v deň výstavy od 15 do 24 mesiacov
e) otvorenej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov ,
f) pracovnej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z výkonu.
g) šampiónov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov
h) víťazov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (pristupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný šampión, národný víťaz, klubový víťaz), môže sa otvoriť na všetkých typoch výstav okrem medzinárodných,
i) veteránov – vek v deň výstavy najmenej 9 rokov,
j) mimo konkurencie – v tejto triede možno vystavovať psy bez nároku na klasifikáciu a poradie.


AKO NA TO ?
Ak sa chcete zúčastniť výstavy, musíte sa na ňu prihlásiť. Musíte tak urobiť dostatočne zavčasu pred výstavou, organizátori vám poskytujú dva termíny uzávierok. Je treba vyplniť prihlášku, zaplatiť poplatok a poslať prihlášku, kópiu rodokmeňa + doklad o zaplatení organizátorom. Informácie o termínoch, platbách a prihlášky nájdte napríklad na stránke www.skj.sk. Tu sa jedná o výstavy pre psíkov s PP. Ak sa chcete v budúcnosti zúčastňovať výstav a obetovať tomuto koníčku váš čas i nemalé množstvo peňazí, mali by ste na to myslieť už pri výbere šteniatka. Najlepším riešením je vybrať si šteniatko z renomovanej chovateľskej stanice po výstavne úspešných rodičoch: máte tak väčšiu šancu, že aj jeho potomok bude mať na to predpoklady. Je potom treba oznámiť túto skutočnosť chovateľovi, od ktorého si objednávate či kupujete šteniatko. On vám pomôže vybrať to šteňa, ktoré má na to predpoklady a to nielen vzhľadové, ale aj charakterové. Chovateľ určite privíta záujemcu o vystavovanie, pes z jeho chovateľskej stanice bude na výstavách jeho živou vizitkou. Je preto v jeho záujme, aby pozorne vybral to najkrajšie z vrhu.
Napriek tomu je treba rátať aj s tým, že nie z každého psíka vyrastie hviezda súťaží. V ôsmich týždňoch sa nedá presne určiť či to tak bude alebo nie, to určite chápete. Hoci za tých niekoľko týždňov chovateľ už dokáže rozpoznať nádejných jedincov z ich každodenného pozorovania a starostlivosti o ne. Z vlastnej skúsenosti ale viem, že nie vždy z pekného šteniatka špeciálne vybraného vyrastie výstavný typ. Tak ste si teda pozorne vybrali chovateľa i šteniatko. Chovateľ vám určite ochotne poradí čo ďalej, podelí sa s vami o skúsenosti z výstav a budete sa môcť na neho obrátiť s prípadnými problémami. Vášho psíka treba pripravovať na svet výstav postupne: zoznamovať ho s ďalšími ľuďmi a neskôr aj psíkmi na prechádzkach a návštevách. Navykať ho na výstavné vodítko i na chôdzu a beh pri nohe, na výstavný postoj i na to, že sa ho posudzovateľ (pre neho cudzí človek) bude dotýkať pri prehliadke v kruhu. A neskôr ho vezmite na výstavu len ako diváka, aby privykol množstvu ľudí i psov, neobvyklému prostrediu i hluku.
Ak ste toto všetko absolvovali úspešne, môžete svojho psíka prihlásiť na výstavu do jednej z týchto tried:
Trieda puppy (šteňacia, 3 – 6 mesiacov), dorastu (6 – 9mesiacov), mladých (9 -18 mesiacov), medzitrieda, alebo trieda stredná (od 15 do 24 mesiacov), trieda otvorená (od 15 mesiacov), trieda víťazov (od 15 mesiacov, musí mať titul národný šampión niektorej z členských štátov FCI, alebo interšampión), trieda veteránov (od 9 rokov).
Pozor na termíny uzávierok! Výstavy mávajú väčšinou len dva termíny na zaslanie prihlášky a kópie rodokmeňa, pričom pri druhej uzávierke budete platiť vyšší poplatok za prihlášku psíka. A na aké výstavy môžete vášho samojeda prihlásiť ?
Okrem Špeciálnych a Klubových výstav organizovaných špecializovanými klubmi pre plemeno samojed, sa môžu samojedi zúčastniť na množstve ďalších, či už na Slovensku alebo v zahraničí – ide o výstavy svetové, európske, národné, medzinárodné krajské alebo oblastné, pre všetky plemená alebo len pre určité skupiny FCI.


Kto sa vyzná v tituloch ?
Rozhodca na výstavách posudzuje exteriér psa, jeho odchýlky alebo zhody so štandardom. Zameriava sa na jeho celkový výzor a kondíciu, v ktorej je predvedený, rámec, pohlavný výraz, kostru, stop, pigmentáciu, posadenie a veľkosť uší, posadenie a tvar očí, osrstenie, chrup, mechaniku pohybu končatín a charakterové vlastnosti typické pre plemeno. Nemalú úlohu v konečnom posudku hrá aj predvedenie psa jeho majiteľom. Svoj posudok neskôr nadiktuje do posudkového listu a udelí psovi jedno z nasledujúcich hodnotení:
Výborný – táto známka môže byť udelená jedincovi, ktorý sa veľmi približuje k ideálu stanovenému štandardom a je vo výbornej kondícii, jeho povaha je vyrovnaná a harmonická – typická pre plemeno.
Veľmi dobrý – jedinec má typické vlastnosti svojho plemena, vyvážené proporcie, je v dobrej kondícii ale má drobné vady – odchýlky od štandardu.
Dobrý – jedinec vykazuje znaky svojho plemena, ale má viditeľné hrubšie vady.
Dostatočný – vykazuje znaky plemena, ale jeho telesnému vzhľadu chýba do ideálu veľmi veľa.
Nedostatočný – jedinec vylúčený z posudzovania má vady, ktoré štandard uvádza ako vylučujúce.
Okrem tejto známky môže pes získať rôzne tituly, ktoré sa potom píšu pred meno psa. Na národných výstavách je to titul CAJC (čakateľ na titul Juniorský šampión krásy), CAC (čakateľ na titul Národný šampión krásy) a BOB (najkrajší pes/suka plemena). Na medzinárodnej výstave je to CACIB (čakateľ na titul Medzinárodný šampión krásy). Na obidvoch výstavách môže ešte pes získať BOG alebo BIG (Víťaz skupiny) a tým postúpiť do boja o BOD (Víťaz dňa – pri viacdňovej výstave) a BIS (Víťaz celej výstavy).
Trieda puppy a dorastu sa oceňuje titulom VN (veľmi nádejný). Jedinci, ktorí získajú VN postupujú do záverečných súťaží o najkrajší dorast výstavy. Mládežníci ocenení CAJC-om, postupujú do záverečných súťaží o najkrajšieho mladého psa/suku výstavy.
Ďalšie skratky titulov pred menami sú: OV (Oblastný Víťaz), KV (Krajský víťaz), EW – európsky víťaz, WW – svetový víťaz, ICH – medzinárodný šampión krásy a CH – národný šampión krásy (spolu so skratkami krajín, v ktorých tento titul získal).
Na Špeciálnych výstavách pre dané plemeno je to potom VŠV alebo BISS (Víťaz Špeciálnej výstavy) a na Klubových výstavách KV a KVM – Club Winner (Klubový víťaz a Klubový víťaz mladých).
Aby samojed mohol dosiahnuť titul Slovenský šampión krásy musí mať aspoň 12 mesiacov a potrebuje získať 4 CAC na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ od dvoch rôznych rozhodcov počas aspoň dvoch výstavných sezón a jeden CAC musí byť dosiahnutý na medzinárodnej výstave. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
Aby samojed mohol dosiahnuť titul Juniorský šampión, musí získať 3 CAJC na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ minimálne od dvoch rozhodcov, pričom jeden CAJC musí byť získaný na medzinárodnej výstave.
Aby mohol dosiahnuť titul Medzinárodný šampión krásy, musí získať 4 ocenenia CACIB v troch krajinách od troch rôznych rozhodcov.
Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje SKJ, k žiadosti je treba priložiť originály CAJC či CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa. Medzinárodný šampionát krásy na požiadanie potvrdzuje FCI.
Súťaže v zahraničí sa môžu líšiť svojimi pravidlami, rozdelením do tried, udeľovanými titulmi a pod. v závislosti od krajiny. Takže ak sa chystáte do zahraničia, preštudujte si výstavné propozície a informujte sa u skúsených vystavovateľov.
V zahraničí sa udeľuje aj titul BOS, s ktorým sa môžete bežne stretnúť na výsledkových listinách. Jedná sa o Best Opposite Sex, teda o Najkrajšieho jedinca opačného pohlavia (opačného k tomu, ktorý vyhral BOB). Oba tieto tituly majú rovnakú vážnosť, lebo sa jedná o najkrajšieho psa a fenu danej výstavy.


Chystáme sa na výstavu
Najlepšie sa zoznámite so správnym spôsobom predvádzania samojedov, ak navštívite niektorú výstavu psov najprv len ako divák. Postavte sa ku kruhu a pozorne sledujte, ako sa správa vystavovateľ, jeho pes i rozhodca. Snažte sa pri tejto príležitosti pozhovárať s vystavovateľmi, od ktorých môžete získať veľa cenných informácií.
Pri pozorovaní vystavovateľov a ich psov vám zrejme neujde, že dobrý vystavovateľ musí mať niekoľko dôležitých vlastností: sebavedomie, prispôsobivosť, schopnosť rýchlej reakcie a predovšetkým schopnosť vyžarovať dobrú náladu a povzbudzovať ňou i svojho psa.
Zistíte, že aj ten najlepšie pripravený a vycvičený pes nie je stroj a v kruhu sa môže stať veľa neočakávaných situácií: pes sa otáča za inými psíkmi, vyvlečie sa z výstavnej vôdzky, odmieta behať, nechce si dať skontrolovať zuby alebo sa vyprázdni uprostred predvádzania. Dobrý vystavovateľ je pripravený na rôzne nečakané situácie, v takej chvíli reaguje rýchlo a pokojne, bez nervozity či zvyšovania hlasu, pretože si je dobre vedomý toho, že jeho nálada sa odrazí i na jeho zverencovi. A rozhodca? Dobrý posudzovateľ takisto vie, že samojed je povahou veselý a živý pes, a preto nebude od neho očakávať, že zostane bez pohybu dlhé minúty. Štandard plemena predsa vyžaduje čulého veselého jedinca, ktorý je natešený z prítomnosti ľudí či iných psov.

Vystavovateľ, pes a rozhodca
VYSTAVOVATEĽ by mal predviesť psa tak, aby čo najviac vynikli jeho prednosti a aby jeho drobné nedostatky boli čo najmenej viditeľné. Dobrý vystavovateľ vie, že jeho pes je v kruhu najdôležitejší a preto sa snaží byť popri ňom takmer „neviditeľný“. On a jeho pes sú tím, dopĺňajú sa, rešpektujú sa, sú doslova „jedno“ a je to na nich v kruhu aj vidieť. Majú spolu neustály „kontakt“, dobrý vystavovateľ sa psíkovi venuje pokojne a s láskou.
Na Slovensku a v Čechách sú psi väčšinou predvádzaní majiteľmi, prípadne chovateľmi. V zahraničí je bežné, že sa na predvedenie na výstavách okrem už spomínaných dvoch možností využije tretia, u nás neveľmi rozšírená. Pes sa dá predviesť profesionálnemu „predvádzačovi“, ktorý ho nielen vycvičí, ale aj bezchybne predvedie v kruhu. Teda psy sú buď owner handled (predvedené vlastníkom), breeder handled (predvedené chovateľom) alebo professional handled (predvedené profesionálom, tzv. handlerom).
PES musí v kruhu svojím vzhľadom i vystupovaním pôsobiť čo najlepším dojmom. (Je samozrejmé, že je vo vynikajúcej fyzickej kondícii, v plnom osrstení, vykúpaný a vyčesaný.) Má byť priateľský a pozorne sledovať svojho majiteľa, jeho správanie má svedčiť o vyrovnanej povahe. Dokonca by mal niečo vyžarovať, aby na seba upútal pohľad rozhodcu. Pes, ktorý sa vedľa svojho pána sebavedome pohybuje so zdvihnutou hlavou a zostane prirodzene a pozorne stáť presne tak, ako si to vystavovateľ predstavuje, zákonite upúta pozornosť rozhodcov i divákov.
ROZHODCA v kruhu hodnotí to, čo vidí, teda vášho samojeda i váš spôsob jeho predvedenia. Dokonca aj keď pri prehmatávaní psa a pri kontrole v pohybe zistí u psa chyby – kto myslíte, že bude na záver víťazom? Pes, čo nemá žiadne výraznejšie nedostatky ale jeho celkový vzhľad je veľmi neutešený (napr.vďaka zlému predvedeniu alebo špinavej srsti) alebo pes, čo v kruhu ponúka celkový obraz typický pre plemeno?

Začíname trénovať
S prípravou na súťaž vo výstavnom kruhu je potrebné začať už v ranom veku psa, najlepšie každý deň pár minút. Vzhľadom na to, že váš pes sa má neskôr v kruhu predvádzať s radosťou, musíte dbať na to, aby bol tréning pre neho lákavou hrou. Trénujte len tak dlho, pokým pes javí o tréning záujem (to môže byť v jednotlivých dňoch rôzne, v závislosti od psychickej i fyzickej kondície vášho samojeda).
Ak už pes svoju úlohu zvládol a naučil sa požadovaný príkaz, nemá zmysel trénovať ho ďalej. Takmer určite by ho to skôr či neskôr prestalo baviť a to by bolo v budúcnosti vo výstavnom kruhu jasne vidieť. Úplne postačia príležitostné cvičenia na osvieženie pamäti, napríklad raz týždenne alebo pred výstavou.
Ani pri bežnom zaobchádzaní s vaším samojedom a pri jeho výchove nikdy nesmiete zabudnúť na svoj cieľ. Rodinného psa je nevyhnutné naučiť základné povely, napr. „sadni“ či „ľahni“, väčšinou pomocou odmeny, ktorú mu za dobre vykonaný príkaz dáte. V kruhu by s tým však nepochybne vznikli problémy. Veď tam sa má pes správať práve naopak: má zostať stáť a pozorne vás sledovať. Ak teda budete chcieť vášmu budúcemu výstavnému psovi dať maškrtu či odmenu, urobte to vždy na báze tréningu na výstavu, teda napríklad pri správne predvedenom výstavnom postoji. A nikdy mu nedajte túto odmenu, ak si sadá, ľahne alebo si ju iným spôsobom vynucuje. Mali by ste preto mať jednu špeciálnu „výstavnú“ odmenu, pre psa veľmi lákavú a odmeňovať ho ňou len pri výstavnom tréningu a potom v kruhu.
Zo psa vo výstavnom kruhu by malo vyžarovať sebavedomie a sila osobnosti, musí si veriť Stále mu preto dávajte najavo dôveru v jeho schopnosti a nikdy nešetrite povzbudzovaním pochvalou a odmenou. Neverili by ste, ako veľmi možno psa týmto spôsobom ovplyvniť. Násilie je pri tréningu prísne zakázané, pretože dôvera psa k vám by sa narušila. Takisto sa ho pokúste chrániť pred zlými skúsenosťami s ľuďmi a inými psami – mohol by stratiť svoju dovtedajšiu nenútenosť a vo výstavnom kruhu by sa správal zakríknuto a bojazlivo – a to by samojed samozrejme nemal.

Čo by vlastne mal váš spoločný tím vedieť pred vstupom do výstavného kruhu?

 1. pes by vás mal poslúchať, t.j. nasledovať vás a vaše príkazy ochotne, bez nadmerného „ťahania“ a protestovania,
 2. váš pes musí dlhší čas zostať pozorne a pokojne stáť v správnom výstavnom postoji, do akého ste ho uviedli,
 3. Pes musí vedľa vás v kruhu prirodzene bežať bez toho, aby vás ťahal alebo zaostával, na povolenej vôdzke a v takej rýchlosti a smere, aké si určíte,
 4. pes si musí bez odporu nechať prehmatať celé telo a ukázať zuby bez toho, aby sa tomu aktívne bránil a zmenil polohu,
 5. k ostatným psom v kruhu sa musí správať priateľsky, nemal by byť nedisciplinovaný, ani agresívny,
 6. vy by ste mali byť vždy pokojný, milý a toto prenášať na vášho zverenca.

Výstavný postoj
Jedným z prvých cvičení, s ktorým môžeme začať už u šteňaťa, je postoj. Tento tréning prevádzajte tak, že postavíte šteniatko na stôl a upravíte ho do výstavného postoja (rovné nohy, chvostík nad chrbtom, trošku zdvihnutá hlava). Postavte svoje šteňa tak, že ho jednou rukou chytíte pri krku pod hlavou a najprv upravte jeho hrudné končatiny, potom dajte do správneho postoja aj panvové končatiny, a to najlepšie tak, že zadok psa podopriete druhou rukou medzi zadnými nohami. Nakoniec upravte postoj každej jednotlivej končatiny, až kým nie je správny, a podoprite hlavu a chvost. Môžete použiť aj zrkadlo, ktoré vám umožní kontrolovať svoje vlastné počínanie zo všetkých strán s určitým odstupom.
Nechajte psíka takto stáť aspoň pár sekúnd, pochváľte ho a odmeňte. Ak chcete psa primäť k tomu, aby voľne stál v naučenej pozícii, musíte najprv niečím upútať jeho pozornosť. To „niečo“ preň musí byť mimoriadne lákavé – inak pes to, čo si želáte, neurobí. Ako som už spomínala, vo väčšine prípadov je to chutná maškrta. Môže to však byť aj malá hračka, ktorú obzvlášť obľubuje (väčšina psov miluje pískacie zvieratká). Noste drobné maškrty počas tréningu vždy v tom istom vrecku. Váš pes veľmi rýchlo pochopí, že len čo sa vaša ruka bude približovať k danému vrecku, začne to preňho byť zaujímavé. Bude vás napäto sledovať – a presne tak sa má neskôr predviesť aj rozhodcovi v kruhu.
Odmenu nech dostane len vtedy, ak dokázal samostatne bez pohybu stáť aspoň pár sekúnd. Potom predlžujte interval, kedy dostane odmenu. Neskôr bude stáť bez pohybu a sledovať vašu ruku s odmenou dostatočne dlho.
Tento „stolový tréning“ by sa mal konať spočiatku každý deň. Pes si zvykne na procedúru „státia“ a nie je mu cudzí ani stôl, na ktorom sa majiteľ oňho stará a kde sa mu neskôr – ak je to potrebné – upravuje srsť alebo sa tam pripravuje na kruh.
Keď sa váš pes naučí spoľahlivo stáť na stole, začnite s nácvikom toho istého na zemi, tentoraz s použitím výstavnej vôdzky, ktorá je výrazne užšia a pes má pri jej použití trochu iný pocit. Pre vášho samojeda je totiž veľký rozdiel v tom, či sa nachádza na stole, ktorého plocha je zreteľne ohraničená, alebo na zemi, ktorá poskytuje neobmedzené možnosti úniku. Aj tu vás k úspechu privedie iba trpezlivosť, dobrá nálada, pochvala a kilá odmien.

Pohyb
S tréningom behu „pri nohe“ začnite veľmi opatrne a spočiatku sa šteňaťu pokojne podvoľte, ak si vyberie iný smer než vy. Pochvala a odmena povedú k tomu, že pes bude každodenné cvičenie vítať s nadšením. Nezabúdajte, že pes má bežať voľne vedľa vás vždy po ľavej strane – vôdzka má byť povolená, v žiadnom prípade neťaháme psa za sebou, bežíme popri ňom. Nedovoľte mu, aby vodítko hrýzol a hral sa s ním!
Hravou formou a len za jemného použitia vodítka ho učte, ako má vedľa vás bežať so zdvihnutou hlavou a bez ťahania. V zásade by sa šnúra pri tomto cvičení mala nachádzať priamo za ušami psa, na krku, aby ste mohli kedykoľvek okamžite reagovať, na tomto mieste takisto opticky zväčšuje hrivu psa a rozširuje hlavu.
Ak ste zvládli beh pri nohe, pokračujte tak, že budete často meniť smer. Keď už ste vy i váš pes túto časť prípravy zvládli, mali by ste začať kombinovať postoj a pohyb – podobne, ako sa to neskôr bude vyžadovať v kruhu.

Tréning v kruhu
Ak už váš samojed zvládol výstavný postoj, beh pri nohe aj ich kombináciu, je čas na skúšku naostro. Určite máte známych, ktorí majú psíkov. Dajte si s nimi rande niekde vonku a spolu nacvičujte beh v kruhu tak, aby pred i za vami bežal pes. Potom zastavte a nacvičujte postoj. Váš pes sa musí naučiť, že psi, s ktorými sa stretne v kruhu, nie sú jeho prípadní partneri na hranie.
Ukážte mu preto, že vy sami, i to, čo ste preňho priniesli, je prinajmenšom rovnako zaujímavé ako ostatné psy. Rýchlo pochopí, že jedno aj druhé je krásne, ale všetko má svoj čas (po tréningu ho skutočne odopnite z vodítka, pochváľte a nechajte nech sa so svojimi psími kamarátmi do sýtosti vyhrá).Potom pre vás nebude problémom vodiť ho v kruhu súčasne s inými psami bez toho, aby sa ťahal k psom, ktoré bežia pred ním alebo za ním.
Počas tohto kruhového tréningu v skupine zariaďte, aby sa vášho psa dotýkali cudzí ľudia. Nezabudnite pritom na kontrolu zubov, ktorá je častým problémom najmä u netrénovaných psov. Ak váš pes nechce ukázať zuby v postoji, dovoľte mu aby si sadol, vy sa postavte tesne za neho (aby nemal kam utiecť) a nacvičte si to týmto spôsobom. Zvládli ste to? Predpremiéru teda už máte za sebou.

Zoznamovanie s prostredím
Okolnosti, za ktorých sa konajú výstavy psov, môžu byť veľmi odlišné. Usporadúvajú sa v halách rovnako ako vonku, v nepríjemných horúčavách rovnako ako v chladnom počasí, niekedy dokonca aj v daždi či snehu. Dlážka v hale môže byť hladká, nešmykľavá alebo pokrytá kobercom, vonku bývajú kruhy na nakrátko zostrihanom alebo ušliapanom trávniku, ale aj na asfalte, piesku, štrku a betóne. Atmosféra v hale býva často veľmi vzrušená a je tam hluk. Aj vonku sa môžu pri silnom vetre ozývať nezvyčajné rušivé zvuky, napríklad padajúce orientačné tabule, plieskajúca plachtovina, amplióny, autá.
Na všetky tieto okolnosti by si váš pes mal čo najskôr zvyknúť. Pripravujte sa s ním na výstavu v najrôznejších podmienkach a vezmite ho aj na skutočné výstavy psov. Kedykoľvek to bude možné, vezmite psa so sebou do mesta, aby si zvykol na najrôznejšie situácie a skúste si tam beh popri nohe a do kruhu. Pes si takisto musí zvyknúť na rôzne povrchy na ktorých bude behať: od trávy až po koberce a betón. Nikdy pritom nezabudnite psa neustále chváliť a povzbudzovať. Dôvera, ktorú si k vám takýmto spôsobom postupne vybuduje, je absolútne nevyhnutná a pomôže mu prekonať strach alebo neistotu, ktoré sú v takých extrémnych situáciách celkom prirodzené. Jedine s vašou podporou sa mu podarí všetko bez problémov zvládnuť, nezabúdajte, že samojed všetko robí jedine pre vás, aby vás potešil.
Potom, keď sa váš pes postupom času naučil všetko, čo bude v budúcnosti potrebovať, bolo by vhodné všetko vyskúšať na skutočnej výstave. Na to slúži prihlásenie do triedy puppy alebo dorastu.

Na výstave
Zvládli ste tréning vášho samojeda, vykúpali ste ho, vyčesali a chystáte sa na výstavu. Tomu samozrejme predchádzalo vyplnenie a zaslanie prihlášky, kópie PP a ústrižku úhrady zápisného usporiadateľom výstavy. Pár dní pred výstavou ste dostali tzv. vstupný list, ktorý vás a vášho psa oprávňuje zúčastniť sa výstavy. Určite ste už aj trošku nervózny a zvedavý, ako to všetko dopadne. Tu je zoznam vecí, na ktoré by ste v predvýstavnej horúčke nemali zabudnúť:

 • zdravotný preukaz psa s potvrdením od veterinára (ak idete do zahraničia potrebujete aj tzv.“okrúhle“ razítko od štátneho veterinára),
 • vstupný list,
 • preukaz pôvodu psa (do ktorého si neskôr dáte zapísať výsledky),
 • výstavnú vôdzku,
 • pomôcky na úpravu psa : hrebene, kefy, uterák (ak prší alebo je mokro),
 • deka (stôl, klietka) pre psa na oddych, rozkladacie kreslo pre vás,
 • miska na vodu a voda, ktorú pes pije doma (môžete tak predísť prípadnej hnačke),
 • odmeny pre psa a desiata pre vás,
 • propagačné materiály, vaše vizitky a fotografie vášho psíka, fotokópiu rodokmeňa (ak sa chystáte v budúcnosti vášho zverenca uchovniť, je dobré, aby o ňom i o vás ľudia vedeli)
 • zatvárací špendlík (číslo sa niekedy z oblečenia odlepuje a nechcete predsa, aby vás taká maličkosť znervóznila). Nezabudnite prísť na výstavu dostatočne zavčasu, aby sa vám ušlo miesto pri kruhu, v ktorom sa budú samojedi posudzovať. Váš kruh i aktuálneho posudzovateľa a súperov nájdete v katalógu, ktorý dostanete pri prihlasovaní psíka. Mali by ste dostať aj číslo, ktoré si neskôr v kruhu pripevníte (väčšinou na ľavú ruku – aby bolo pre rozhodcu dobre viditeľné), ale niekedy je treba vyzdvihnúť si číslo priamo v kruhu pred posudzovaním.
  Ak už ste sa rozložili pri kruhu, zistite si koľko psov sa posudzuje pred vami, aby ste vedeli koľko času ešte máte. Psíka treba pred vstupom do kruhu vyvenčiť a – samozrejme – upraviť. Na to si nechajte dosť času. Postupne prídete na to, čo váš pes na výstave potrebuje, aby sa cítil dobre. Je len málo vyslovene „výstavných tipov“, t.j. jedincov vždy ochotných predvádzať sa v kruhu s radosťou a bez akýchkoľvek komplikácií. Psíci sú ako ľudia: môžu mať zlé dni takisto ako dobré. Zistite, čo váš pes pred vystavovaním potrebuje, či chce ležať a oddychovať, alebo naopak zoznámiť sa s prostredím a prechádzať sa. Ak prídete dostatočne zavčasu, kruh je ešte prázdny a vy tam môžete vášho psíka zobrať, pobehať si s ním a nechať ho nech sa s týmto prostredím zoznámi. Po začatí posudzovania sledujte čo sa deje v kruhu, čo vyžaduje rozhodca, akým spôsobom posudzuje. Ešte vždy máte čas si to vyskúšať mimo kruhu.
  Naša vlastná skúsenosť hovorí, že naše fenky sa na výstave niekedy predvádzajú horšie, sú nervóznejšie a ustráchanejšie, viacej náladovejšie. Na druhej strane sú poslušnejšie a učenlivejšie, rýchlejšie sa naučia, čo sa od nich v kruhu očakáva. Pes – samozrejme až po dlhšej dobe, vo veku asi tak dvoch rokov – sa predvádza ľahšie, je pokojnejší a v kruhu dôstojne (a unudene) vydrží čokoľvek.

Čo sa bude diať v kruhu ?
Sledujte posudzovanie, aby ste vedeli koľko času ešte máte na posledné úpravy. Pomocník rozhodcu bude vašu triedu ohlasovať, vtedy ste na rade. Keď vstúpite so psíkom do kruhu, rozhodca si pozorne prezrie jednotlivých psíkov vo vašej triede, keď stoja vedľa seba (pes má byť vo výstavnom postoji natočený k rozhodcovi), niekedy má v ruke pískaciu hračku, aby zistil správne posadenie uší, keď psík spozornie. Potom sa venuje jednotlivým psom: prehmatáva kostru, kontroluje zuby, srsť, stop a pod., kontroluje pohyb behom od neho a k nemu. Bude sa vás možno pýtať na vek psíka.
V čase, keď toto prebieha a rozhodca sa venuje iným psom, nemusí váš psík stáť vo výstavnom postoji. Naopak: skloňte sa k nemu, ukľudňujte ho, rozprávajte sa s ním, venujte sa mu, láskavo a bez nervozity či zlosti. Psychická pohoda psa je rovnako dôležitá ako vaša a vaše správanie a nálada sa odráža i na ňom.
Keď už si rozhodca psov prezrel, nasleduje beh v kruhu, aby si mohol prezrieť pohyb všetkých psíkov a porovnávať. V tomto štádiu už môže vyberať a vylučovať jednotlivé jedince a nakoniec môžete zostať len dvaja. Koľko budete behať to záleží na okolnostiach – ale budete rozhodne potrebovať dobrú kondičku: človek, dychčiaci za svojím psíkom, do kruhu nepatrí. Potom zasa výstavný postoj a porovnávanie predvádzaných jedincov. Ak rozhodca vybral víťaza triedy, podáva mu ruku ku gratulácii a ostatní i on sám musia počkať na „papiere“, teda posudkový list (s popisom vášho psíka – tak ako sa javí daného rozhodcovi), diplom a stužku označujúcu dosiahnuté ocenenie. Ak ste vyhrali, posudok zostáva u rozhodcu, pretože vy budete musieť do kruhu znova: a to pri boji o CACIB (na medzinárodnej výstave) a BOB. Čakajte teda v blízkosti v kruhu – budú vás volať. Vyhrali ste BOB (Best of Breed) – teda titul najkrajší jedinec plemena? Čakajú vás teda záverečné súťaže, ktoré sa odohrávajú poobede. Veľa šťastia pri výbere najkrajších jedincov výstavy!