BONITÁCIA – AKO NA TO

Uchovniť psíka nie je také zložité ako sa zdá, len to vyžaduje čas a rady ako na to.
Rozhodli sme sa psíka uchovniť prípadne mať šteniatka, čo teraz?

Presné pravidlá a poplatky sú uverejnené v chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS.

V stručnosti však uverejňujeme postup, krok za krokom, na vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte poradcu chovu.


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682
VYHODNOCOVANIE  RTG DBK
Zmena od 01.11.2021
 
Vyhodnocovanie DBK bude vykonávať klubová veterinárka MVDr. Laura Šlosárová

Postup ako na to:
*Objednajte sa u veterinára zo zoznamu doporučených kliník na SKS webe
*Psík musí byť nalačno pred vyhotovením RTG snímkov
*Zoberte so sebou kópiu PP a originál PP
*Skontrolujte či máte Vaše meno a adresu z druhej strany PP (aj na kópii)
*Absolvujete RTG u veterinára
  
Veterinár zasiela na adresu poštou CD (DCOM, JPG) + kópiu PP
Poplatok za vyhodnotenie uhrádzate ako dobierku:
HD je 20,-€ / HD a ED je 30,-€ plus poštovné
 
Adresa kam treba CD s kópiou PP zaslať:
Veterinárna klinika Žilina – recepcia
MVDr. Laura Šlosárová
Sv. Cyrila a Metoda 7
010 08 Žilina