BONITÁCIA – AKO NA TO

Uchovniť psíka nie je také zložité ako sa zdá, len to vyžaduje čas a rady ako na to.
Rozhodli sme sa psíka uchovniť prípadne mať šteniatka, čo teraz?

Presné pravidlá a poplatky sú uverejnené v chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS.

V stručnosti však uverejňujeme postup, krok za krokom, na vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte poradcu chovu.


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682
VYHODNOCOVANIE  RTG DBK
Zmena od 01.11.2021
 
Vyhodnocovanie DBK bude vykonávať klubová veterinárka MVDr. Laura Šlosárová

Postup poštou:
Na adresu zašlite CD + kópiu PP s presnou adresou majiteľa.
Snímky musia byť vo formáte DCOM a JPG.
Poplatok za vyhodnotenie je 20,-€. Certifikát príde na dobierku.
 
Adresa:
MVDr. Laura Šlosárová
Berlínska 4
010 08 Žilina