Ing. Jana Fulierová:  Výhody členstva v SKS alebo čo z toho mám ???

K napísaniu tejto krátkej úvahy ma viedlo niekoľko faktov:

Rok čo rok sa začiatkom nového kalendárneho roka boríme s problémom oneskorených platieb členských príspevkov.  Pokladník/ekonóm je z toho doslova „na nervy“, nedá sa spraviť aktuálny zoznam členov, nedá sa spraviť predbežný rozpočet, nedá sa spraviť povinný zoznam členov pre sponzora, nedá sa nahlásiť povinný počet členov na SKJ a kúpiť potrebný počet známok, nevieme koľko Spravodajov dať vytlačiť, v podstate ohľadne počtu členov vždy  tápeme … A pokiaľ nám títo ľudia nevrátia členský preukaz, my ich musíme v viesť ako členov až do júna, kedy členstvo podľa Stanov SKS zaniká.

SKS je občianske združenie, ktorého príjmová stránka rozpočtu je značne obmedzená a podstatný zdroj príjmov tvoria práve členské príspevky.

NUŽ   A NAKONIEC…

Keď ekonóm nedávno kontaktoval neplatičov, bolo mu od jedného člena povedané, že „ čo on z toho vlastne  má, veď jemu to členstvo nič neprináša.“

Aké sú teda výhody člena SKS?

1.       Pohľad osobný:

Z členského príspevku vo výške  20.- Eur má SKS k dispozícii 18.-, pretože 2.- Eur  za každého člena odvádzame ako poplatok strešnej organizácii SKS.

Za tento poplatok člen SKS dostáva 3 x ročne časopis venovaný samojedom Sammy News, kde nájde veľa informácií o zdraví, výchove a výcviku samojedov, príbehy o živote so samojedmi, o najnovšom dianí vo svete samojedov…všeobecne možno povedať, že tu nájde každý niečo zaujímavé a uvedomí si, že má doma výnimočného psíka.  Články zdravotného fondu SKS o zdraví upozorňujú na možné problémy a ponúkajú riešenia. Každé číslo obsahuje malý darček. Každé číslo obsahuje aj pozvánky a informácie o klubových akciách, na ktoré sú všetci členovia srdečne pozvaní. (Jedno číslo Spravodaja víde SKS na cca 2.- Eur, pripočítajme k tomu poštovné, dostaneme sumu cca 9.- Eur.)

Klubu teda zostáva cca 9.- Eur.  Poďme ďalej:

Ako člen SKS máte znížené poplatky na výstavách SKS (na jedného psa o  5.- Eur), máte zadarmo občerstvenie na všetkých akciách SKS, každý účastník akcií SKS dostáva od klubu darčeky za účasť na súťažiach, víťazi vždy aj hodnotné ceny od sponzorov.

Ako člen SKS máte možnosť  úhrady veterinárnych poplatkov, ak je váš samojed dlhodobo liečený, alebo ak musel podstúpiť nákladnú operáciu. Nech by to váš samojedko nikdy nepotreboval, ale čo ak áno? SKS a jeho zdravotný fond je tu aby vám s úhradou týchto nemalých účtov pomohol. (Uvažovali ste niekedy koľko by ste museli platiť keby ste si svojho samojeda mali dať napríklad poistiť? A koľko papierovačiek a nervov by vás stálo vybaviť úhradu veterinára v skutočnej poisťovni??)

Takisto sú vám k dispozícii Kluboví veterinári, ktorí nielenže samojedom a ich problémom rozumejú, ale poskytujú aj telefonické konzultácie 24 hodín denne. Netreba ani hovoriť, že pre členov SKS sú poplatky u nich veľmi prijateľné.

Každý člen SKS má možnosť odoberať špičkové krmivo od nášho sponzora za vynikajúce ceny, ktoré  vám na jednom vreci (20 kg) ušetria  cca 10.- Eur. Porovnateľné krmivo v takejto cene nikde inde nedostanete. Navyše takmer na celom území SR dovoz krmiva až domov zadarmo.

Inzercia vašich chovných jedincov, vašich chovateľských staníc, vašich úspechov, šteniatok… to všetko na klubových stránkach a v časopise má člen SKS zadarmo. Stačí poslať inzerát. Podnikáte? Inzerát vám takisto radi uverejníme, jediná podmienka je niečo malé venovať ako cenu do súťaží či tomboly.

Poradenstvo ohľadne chovu samojedov, zdravia, výchovy a výcviku…to všetko 24 hodín denne členom SKS poskytujú členovia výboru. Často vám tým ušetria nielen starosti, nervy, ale aj peniaze za výcvik či veterinára.  Všetky kontakty sú k dispozícii na klubovej stránke a v klubovom časopise. Členovia výboru pre vás takisto chystajú všetky akcie a aktivity SKS vo svojom voľnom čase. Funkcie vo výbore nie sú platené, častokrát nezostáva ani na pokrytie ich nákladov. Chcete sa niečo spýtať iných chovateľov? Je tu pre vás vždy klubové Fórum.

Člen SKS má možnosť využiť systém „Samoyed rescue“, ktorý mu pomôže nájsť pre jeho samojedka nový milujúci domov, ak… nuž aj to sa stáva, že si už samojedka z rôznych dôvodov nemôžete nechať. Všeobecne vďaka SKS neskončia samojedi na Slovensku v útulkoch, alebo vyhodení na diaľniciach. Časť vašeho členského príspevku pomôže okamžite psíka vyzdvihnúť,  ubytovať, postarať sa o neho a nájsť mu nový domov.

Váš príspevok pomáha organizovať prednášky a skúšky v oblasti canisterapie, v ktorej sú práve samojedi úžasní a ich schopnosti „liečiť“ sú neuveriteľné. Športové súťaže organizované klubom vám umožňujú využívať samojedov v záprahu a v športe.  Klub pre svojich členov pripravuje aj ďalšie desiatky aktivít (prednášky, prezentácie, bonitácie, súťaže každého druhu) a desiatky samojedských suvenírov za naozaj priateľské samojedské ceny.

Člen SKS má možnosť stretávať sa 2 krát ročne s našou veľkou samojedskou rodinou na samojedských táboroch a Dňoch samojedov . Oddych, súťaže, dobrá zábava, a to všetko v spoločnosti ľudí, ktorí  sú rovnako „postihnutý“ ako vy.  Z roka na rok sa medzi nami naháňa viac detí a mládežníkov, čo je úžasné! Učí ich to láske ku zvieratám, športovému správaniu a pocitu, že niekde patria. Toto je na nezaplatenie.

Naozaj si myslíte, že klubu  ešte niečo z členského poplatku v hodnote 18.- Eur zostalo?  Alebo stále máte pocit, že za tých 20.- Eur  vám osobne členstvo v SKS nič neprináša?

Možno je čas na

2.       Pohľad neosobný:

Váš členský príspevok pomáha všetkým samojedom na Slovensku.

Boli časy, keď boli samojedi „ohrozeným druhom“, kedy sa na Slovensku takmer prestali chovať. Po počiatočnom nadšení zo severských plemien končili samojedi ako producenti šteniat bez PP, či krížencov. Boli ich plné útulky. Končili uviazaní na reťaziach na dvoroch a záhradkách aby „strážili“. Neznalosť plemena a ich povahy a potrieb bola obrovská, nikto nechcel chlpatých tvrdohlavých psov, ktorí nevedia strážiť.

Váš príspevok pomáha samojedom, aby žili plnohodnotný život. Náš systém chovu garantuje skúšku povahy aj zdravotného stavu (bonitácia), pomáhate teda udržovať samojedov zdravých!

Pomáhate zabraňovať chovu samojedov bez PP, pomáhate zachraňovať nechcených samojedov.

Pomáhate propagovať Slovenský chov v zahraničí. Slovenskí samojedi sú za tie 4 roky existencie klubu považovaní za jedných z najkvalitnejších a najzdravších na svete.

Vaše výdavkyVaše „príjmy“
    Členskévo výške20.- Eur3 x ročne časopis do schránky + darčekV hodnote cca  9,- €
Zľava 30 % na špičkové krmiváCca  10,- €/20 kg
Zľava  na výstavách SKS5,- €/pes
Úhrada zdravotných nákladov – „poistenie“    XY (ušetrených a zvýhodnených) .-  Eur
Inzercia zadarmo
Poradenstvo zadarmo
Darčeky/ceny za súťaže
Občerstvenie na akciách SKS zadarmo
Systém Samoyed Rescue v prípade núdze
Samojedský tábor a Dni Samojedov
Prednášky canisterapia, skúšky povahy
Športové a iné súťaže
Kluboví veterinári
Klubový obchodík
Pomoc samojedom na Slovensku na nezaplatenie
Samojedská „rodina“

Váš príspevok pomáha propagovať plemeno, pomáha rozširovať informácie o ňom a vzdelávať verejnosť aj samotných majiteľov. Pomáha im pochopiť, že sa jedná o unikátne, úžasné a absolútne výnimočné psie plemeno, jedno z najstarších a najpôvodnejších na svete! Iné takéto plemeno na svete neexistuje. Pomáhate ľuďom byť hrdí na to, že vlastnia samojedov,  pomáhate chrániť, rozvíjať a ozdravovať toto výnimočné plemeno a to je niečo, čo sa peniazmi nikdy nedá vyjadriť.

 V mene výboru SKS ďakujem všetkým, ktorí platia členské v SKS a tým pomáhajú.

P.S. Budem veľmi rada, ak ma prípadne doplníte a dáte nám všetkým  vedieť čo členstvo v SKS prináša vám, alebo čo by ste ešte uvítali a zlepšili, zmenili. Vopred ďakujemJ