SAMOJED ROKA © SKS 2006-2022

SAMOJED ROKA © je Klubová súťaž Samojed Klubu Slovensko

o výstavne najúspešnejších jedincov plemena v danom roku.

Za umiestnenia na výstavách psy získavajú body podľa druhu výstavy, umiestnenia a získaných titulov. Body za dosiahnuté tituly a umiestnenia sa sčítavajú.

Ak ste napr. na Klubovej výstave dosiahli umiestnenie V1, CAJC, BOB, potom ste získali 80+150 + 250 BODOV.

Bodovanie začína 1. 1. a končí 31. 12. daného roku, pričom výsledky v tabuľke z výstav, kópie posudkových listov a fotografiu psíka, treba poslať najneskôr do konca „januára“ nasledujúceho roku na adresu samojedks@gmail.com

Psy a sučky súťažia o tituly:

Samojed roka – šteniatko pes

Samojed roka – šteniatko sučka

Samojed roka – junior pes

Samojed roka – junior sučka

Samojed roka – pes

Samojed roka – sučka

Samojed roka – veterán pes

Samojed roka – veterán sučka

CELKOVÝ VÍŤAZI PES, SUČKA

NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA


V prípade, že sa chcete zúčastniť súťaže – je treba zaslať do 31.1. nasledujúceho roka na samojedks@gmail.com

1. vyplnenú tabuľku s výstavami a výsledkami

2. kópie posudkových listov

3. fotografiu psíka (vo veľkom rozlíšení a na šírku)

Kalkulačka


Dôležité

1. Veľmi nádejný = Výborný
2. Národný víťaz = Víťaz Slovenska (titul / body sa počítajú len z „národnej výstavy“)
3. Ak ste získali BIS JUNIOR a BIS = zarátajte zvolte 2x BIS (body sú rovnaké)
4. Ak ste získali na klubovej/špeciálnej výstave SKS titul BOB-BISS / zarátajte si oboje BOB+BISS
5. Titul Najlepší pes / Najlepšia sučka sa počíta len z klubových / špeciálnych výstav
6. Ak ste získali „Klubový víťaz“ – nepočítajte si body najlepšia sučka
7. Ak ste získali „CC“ z klubových & špeciálnych výstav počítajte si „CAC“ / čiže CC, CAC = 2x CAC
8. Tituly z Euro Samoyed Show / počítajte ako Klubovú výstavu
V prípade, že nemáte možnosť si zvoliť body / nahrať titul, prosíme kontaktujte nás na klubový e-mail.
Psík bude zaradený do triedy bola kritérií 
1. v ktorých triedach mal viac výstav (puppy, junior)
2. v prípade rovnosti výstav, napríklad 7 puppy / 7 junior, bude zaradený podľa toho, kde získal viac bodov.Pozor, zmena hodnotenia súťaže „Samojed roka“

Výbor Samojed klubu Slovensko sa rozhodol zmeniť pravidlá súťaže „Samojed roka“.

Samojed roka sa najnovšie bude rozdeľovať do dvoch súťažných kategórií a to Samojed roka Slovensko a Samojed roka Open. Dôvodom je každoročne zvyšujúca sa účasť. Preto sme sa rozhodli motivovať slovenských majiteľov psíkov s vyššími šancami na výhru nakoľko je konkurencia zo zahraničia veľmi silná.

Samojed roka Slovensko – celoročná bodovacia súťaž pre členov SKS s trvalým pobytom na Slovensku. Po odoslaní tabuľky s výsledkami výstav, fotkou a kópiami posudkových listov bude každý zapojený pes automaticky zaradený do súťaže Samojed roka Slovensko a taktiež aj do Samojed roka Open. Vyhodnocovať sa budú kategórie: šteniatko roka (pes/suka), junior roka (pes/suka), dospelý pes/suka, veterán pes/suka, najúspešnejšie chovateľské stanice na Slovensku. Taktiež budú automaticky zaradený do druhej kategórie Samojed roka Open kde sa určí poradie podľa počtu bodov a vyhodnotí sa ako predminulé roky. V prípade, že psík sa v Samojed roka Slovensko umiestni napríklad na 1. mieste a taktiež sa ocitne na 2. mieste v Samojed roka Open bude odmenený iba 1 cenou.

Samojed roka Open – celoročná bodovacia súťaž pre členov SKS. Po odoslaní tabuľky s výsledkami výstav a kópiami posudkových listov bude každý zapojený pes automaticky zaradený do súťaže Samojed roka Open. Pravidlá tu zostávajú rovnaké ako počas predošlých rokov.

V prípade že sa chcete zúčastniť súťaže Samojed roka, nám prosím do 31.1.2020 zašlite vyplnenú tabuľku, kópie posudkov a fotografiu (vo vysokom rozlíšení na šírku) na e-mail samojedks@gmail.com.

Tešíme sa na Vašu účasť! 😊

Paulína Benkovičová