Zdravotný fond HUMORESQUE SNOWY XAMBY

Bol  založený v roku 2008 na návrh Mirena Klačanského, ktorý venoval prvý finančný príspevok do zdravotného fondu.


Zdravotný fond SKS bude plniť nasledujúce funkcie:

–          Bude viesť databáza RTG DBK vyšetrení, vyšetrení očí, bonitačných kódov

–          Bude organizovať prednášky veterinárov pre členov SKS

–          Bude čiastočne hradiť nákladné operácie alebo liečbu samojedov v majetku členov SKS

–          Bude viesť databázu príčin úmrtí a chorôb samojedov v majetku členov SKS.

Zdravotný fond bude mať na svoju činnosť vyčlenených 600.- € ročne z rozpočtu SKS, pričom ďalšie finančné prostriedky bude získavať od sponzorov a darcov.  Tieto finančné prostriedky budú použité na vyššie spomínané funkcie s dôrazom na preplácanie nákladov spojených s liečbou závažných porúch a ochorení.

Člen výboru zodpovedný za Zdravotný fond je Emília Múdra.

Pokiaľ chcete využiť úhradu nákladnej liečby Vášho samojeda, napíšte  žiadosť a pošlite ju Emílii Múdrej.

Žiadosť o preplatenie liečby alebo operácie Vášho samojeda musí obsahovať:

–          meno, dátum narodenia samojeda, alebo stačí približný vek (ak sa jedná o samojeda bez PP)

–          popis choroby/ťažkostí/operácie

–          náklady spojené s liečbou

–          kópie účtov od veterinára alebo lekárne

Zdravotný fond SKS bude hradiť náklady spojené s liečbou Vášho samojeda po chválení výborom SKS, pričom výbor SKS si vyhradzuje právo určiť, akým pomerom sa Zdravotný fond bude na úhrade podieľať. Čerpať prostriedky zo zdravotného fondu môžu len riadny členovia SKS.

Kontakt: Emília Múdra

Koplotovce 116, 92001 Hlohovec

xsara.samoyed@gmail.com

Tel.: 0903 277 682