E-maily a kontakty s linkami na sociálne siete členov výboru nájdete na hlavnej strane dole.


Pomocný kontrolór vrhov: MVDr Laura Gallyová

tatranskaziara@gmail.com

tel: 0951377855