Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión Samojed Klubu Slovensko.

Udelenie titulu Klubový šampión SKS je podmienené:

1. Jedinec musí získať 3 x CC na výstavách poriadaných SKS,

2. Všetky CC môžu byť len zo špeciálnych alebo len z klubových výstav SKS

3. CC musia byť udelené dvomi rôznymi rozhodcami,

4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión SKS musí byť členom SKS.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna SKS – CC (Certificate Club)

 1. CC sa udeľuje psom a sučkám osobitne v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej  a veteránov na výstavách poriadaných SKS,

2. CC sa môže udeliť psovi a sučke s ocenením Výborný/Výborná 1,

3. CC sa nemôže udeliť  jedincovi, ktorý už  titul Klubový šampión  získal, v tom prípade môže CC získať jedinec s ocenením V2, V3 alebo V4,

4. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode a fotokópie posudkových listov spolu na e-mail  klubu:  samojedks@gmail.com

Potvrdenie titulu Klubový šampión SKS je bezplatné.Kluboví šampióni


2024DAYDREAM DAKOTA XSARA´S HOPE, maj: Veronika Petrušová, Slovakia
2024EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia
2024GLAMOROUS JAZZ CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Matejka Celarc Perčič, Slovenia
2024GLAMOROUS MIRACLE CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia
2024KING OF MY HEART CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia
2024MOMO MATHIAS AIASKIMA, maj: Ing. Martina Jánošiková, Slovakia
2024NEW CHALLENGE FOR ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic
2024NIGHTWISH CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Jaroslav Mejstřík, Czech republic
2024VIBURNUM LANTANA OF YOSHI AND US, maj: Ing. Jana Fuernkranz Fulierová, Slovakia
2023MATYELLA GOLDEN EYE, maj: Ing. Erika Okániková, Slovakia
2023BLARTHON AVENGER SWEET ROSE, maj: Mgr. Simona Turkovičová, Slovakia
2023KLAJOKLIŲ ŠUO AFFECTED BY YOU, maj: Dalia Mickiene, Lithuania
2022THE UNIQUE TWIGLIGHT ORLEANSNOW, maj: Veronika Petrušová, Slovakia
2022RIGHT HERE FOR YOU YOSHI AND US, maj: Miriam Jančovičová, Slovakia
2022RADOST ZHIZNI SAKURA BLOSSOM, maj: Emília Múdra, Slovakia
2022EINHERJAR CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Michaela Pappová, Slovakia
2022DAYDREAM DELAWARE XSARA´S HOPE, maj: Ing. Paulína Benkovičová, Slovakia
2022CONSENTIDOS CORTÉZ LA TORRE ROJA, maj: Veronika Petrušová, Slovakia
2022BLOOMING CORALINA VIOLET´S MEADOW, maj: Ing. Paulína Benkovičová, Slovakia
2021ICEBERG QUEEN ABSOLUTELY FABULOUS, maj: Matejka Celarč Perčič, Slovenia
2021ZORRO RIDES AGAIN YOSHI AND US, maj: Ing. Jana Fulierová, Slovakia
2021OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US, maj: Emília Múdra & Ing. Jana Fulierová, Slovakia
2020VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI AND US, maj: Ing. Peter Turkovič, Slovakia
2020SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia
2020MATYELLA BABY HONEYMOON, maj: Simona Turkovičová, Slovakia
2020ESPRIT ESKIMO XSARA´S HOPE, maj: Monika Húšťavová, Slovakia
2020BARUMKA SUNSHINING, maj: Lívia Pacerová, Slovakia
2020ATREVIDAS AMANÍTA LA TORRE ROJA, maj: Veronika Petrušová, Slovakia
2019 WHITESPIRIT ABSALON, maj: Ing. Jana Fulierová, Slovakia
2019 MISHKA NA SEVERE DIKIY MIOD, maj: Emília Múdra, Slovakia
2019 MATYELLA CLOWN KATIE, maj: Ing. Erika Okániková, Slovakia
2019 LITTLE MIRACLE OF YOSHI AND US, maj: Stanka Hrušková, Slovakia
2019 JOY JUST BETWEEN YOU AND ME VIDNAVSKÁ ZÁŘE, maj: Marcela Luxová, Czech republic
2019 EAGER EDISON XSARA´S HOPE, maj: Petra Gašparovičová, Slovakia
2019DAYDREAM DALLAS XSARA´S HOPE, maj: Emília Múdra + Monika Zemková, Slovakia
2019DAIKIRI SNĚHOVÝ ZÁZRAK, maj: Ing. Alena Pešková, Czech republic
2019BERYL TATRANSKÁ ŽIARA, maj: Laura Gallyová, Slovakia
2019ATHENA´S MAGIC CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia
2018DAGAN ADORABLE SMILE, maj: Simona Turkovičová, Slovakia
2018MAAILMANKORVEN EVERY NOW AND THEN, maj: Anu Heikinnen, Finland
2018LASKA LOVE FOR YOSHI AND US, maj: Henck Ocket, Belgium
2018KENVENTAKI EAGER MAKS, maj: Lívia Pacerová, Slovakia
2018AKLARO HEART BREAKER FOR ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic
2017KLAJOKLIU ŠUO YOU ROCK MY WORLD, maj: Dalia Mickiene, Lithuania
2017DESERT ROSE CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Radka Miková, Slovakia
2016MAAILMANKORVEN BY YOUR OWN IDOL, maj: Anu Heikkinen, Finland
2016MATYELLA ANGEL YUMA OF JERRY, maj: Ing. Erika Okániková + Ing. Alena Pešková, Czech republic
2016KIDDY KATRIN KATIE ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic
2016PRECIOUS HEAVEN SENT TO YOSHI AND US, maj: Jozef Ondruška, Slovakia
2016D-BLANCHE XAMBA YOSHI AND US, maj: Ing. Petra a Martin Henčeloví, Slovakia
2015BELIEVE ´N XAMBA YOSHI AND US, maj: Marcela Luxová, Czech Republic
2014ELLIS ELLA OF ZOLO ORLEANSNOW, majiteľ: Ing. Erika Okániková, Slovakia
2014GALAXY GERONIMO DE SANNA GOURSKA, m: Jíří Daňsa, Czech Republic
2014CIMBERLY CAMEY ORLEANSNOW, m: Jíří Daňsa, Czech Republic
2014BLONDI BIELA RADOSŤ, m: Ing. Peter Turkovič, Slovakia
2014BELLA DONA OF AMY SNOWY KATANGA, m: Jozef Ondruška, Slovakia
2014BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE, m: Ing. Petra a Martin Henčeloví, Slovakia
2013ALFIRIN XAMBA´S YOSHI AND US, m: Ing. Alena Pešková, Slovakia
2013DAYTON DENMARK OD RAČÍ STUDÁNKY, m: Andrea Babincová, Slovakia
2013CZAR IVAN OF KETTY KELLY, m: Emília Múdra + Ing. Rasťo Pavla, Slovakia
2013ICE LOVE SONG OF YOSHI AND US, m: Emília Múdra + Ing. Jana Fulierová, Slovakia
2012 SMILIESAM STRIKE HOME, m: Ing. Jana Fulierová, Slovakia
2012 DUTCH PRINCE YOSHI AND US, m: Stanka Hrušková, Slovakia / Holand
2011 Amkida´s ZOLO OF VENUS, m: Marcela Knápková, Czech. Rep.
2011BENJI OF XAMBA YOSHI AND US, m: Ing.Jana Fulierová, Slovakia
2010QUEEN ELIZABETH JAMAMBA, maj: Marcela Knápková, Czech. Rep.
2010AMY BIELA RADOSŤ, maj: Ing. Pavol Pangrác, Slovakia
2010BARBRA O´YACKER VIDNAVSKÁ ZÁŘE, maj: Ing. Pavol Pangrác, Slovakia
2009 F-XAMBA NILEK YOSHI AND US, maj. Emília Múdra, Slovakia