2022

Srdečne pozývame

Tento rok nás čakajú 3 výstavy, Svetové stretnutie Samojedov v Hlohovci, tradičná Skalica a Česko slovenský tábor.


PRIHLASOVANIE ONLINE

UZÁVIERKA člen SKSčlen SKSnečlen SKSnečlen SKS
 1 výstavaZa obidve výstavy1 výstavaZa obidve výstavy
1. pes25 €45 €30 €55 €
Za každého ďalšieho psa20 €35 €25 €45 €
baby, puppy, čestná, veterán10 €15 €15 €25 €
súťaže10 €15 €15 €25 €

Poplatky uhradiť na účet:
Samojed Klub Slovensko
Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9, Hlohovec
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0711 5511
Do poznámky variabilný symbol prihlášky, alebo meno vystavovateľa

Výstava sa riadi výstavnými poriadkami FCI, SKJ, SKS. 
Platba na výstave pre slovenských vystavovateľov nie je možná.Pre zahraničných vystavovateľov + 5,-€ na vystavovateľa (manipulačný poplatok). Na výstavu nie je možné sa prihlásiť v deň výstavy.

Do záverečných súťaží je možné sa prihlásiť do začiatku danej výstavy vo výstavnej kancelárii.

Ak prihlásite 3 a viac psov na oba dni, máte zľavu 10% z celkovej sumy prihlášok.Zmena rozhodcu vyhradenáV prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na klubový e-mail samojedks@gmail.com
Prihlásením sa na výstavu SKS súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby SKS, administratívu klubu a dokumentáciu voči strešným organizáciám. Súhlasíte so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.