2024

rezervujte si termín

2.5-5.5.2024

Miesto: Chata Amor, Zlatnícka dolina, Skalica


PRIHLASOVANIE ONLINE od 20. januára 2024

UZÁVIERKA 11.04.2024


POPLATKY

1 výstava1 výstava2 výstavy2 výstavy
člen SKSnečlen SKSčlen SKSnečlen SKS
1. pes30,-€45,-€45,-€80,-€
2. pes a ďalšie psy25,-€40,-€40,-€70,-€
trieda šteniat, dorastu, veteránov a čestná15,-€25,-€25,-€40,-€
súťaže15,-€25,-€25,-€40,-€
súťaž Dieťa a pes / Juniorhandling0,-€25,-€0,-€40,-€

Poplatky uhradiť na účet:
Samojed Klub Slovensko
Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9, Hlohovec
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0711 5511
Do poznámky variabilný symbol prihlášky, alebo meno vystavovateľaProgram

Štvrtok 2.5.2024
19.00 – Opekačka a zoznamovacia párty
Piatok 3.5.2024
10.00 – Špeciálna výstava (CAC, CC)
10.00 – Vyšetrenie očí (MVDr. Miroslav Faga) – POZOR ZMENA
19.00 – Výročná členská schôdza SKS
Počas celého dňa klubový stánok so suvenírmi SKS
Sobota 4.5.2024
10.00 – Klubová výstava (CAC, CC)
16.00 – Bonitácia
16.00 – Súťaže: Agility, Špekáčikový beh, Maškarný ples
19.00 – Raut, tombola a spoločné posedenie
Počas celého dňa klubový stánok so suvenírmi SKS
Nedeľa 5.5.2024
9.00 – Spoločná prechádzkaPrihlásením sa na výstavu SKS súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby SKS, administratívu klubu a dokumentáciu voči strešným organizáciám. Súhlasíte so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.