Sammy akcie sú akcie zamerané na propagáciu plemena. Niektoré cielene organizuje výbor SKS. S našimi samojedmi sa však zúčastňujeme aj mnohých akcií a aktivít, ktoré sa nedajú presne zaradiť a zaškatuľkovať. Jedná sa o aktivity našich členov väčšinou súkromného rázu, ktoré nie sú cielene zamerané na propagáciu klubu či plemena, napriek tomu túto propagáciu v skutočnosti robia. Veď každý majiteľ samojeda vie, čo to s ľuďmi urobí, keď len vezme svojho samojedka na prechádzku – desiatky ľudí sa pri pohľade na samojeda usmejú a budú sa prinajmenšom pristavovať a pýtať o aké plemeno ide.

Samojed je skutočný magnet na ľudí!

A práve takéto aktivity klubu zamerané na propagáciu a vaše vlastné zážitky majú miesto v tejto sekcii našej stránky. Uvítame vaše postrehy, reportáže a fotky z takýchto Sammy akcií.