Sponzori: rodina Fulierových, Žampachových, Piskacisových, Okošových, Vašečkových, pani Darina Gajdošová, Marcela Knápková, Martinka Michalková, mesto Žilina, mesto Skalica.

   6.5.2006 sa pri Klubovej výstave SKChPSP v krásnom a už tradičnom prostredí autocampingu Drienok v Mošovciach uskutočnil v poradí už piaty Deň Samojedov – akcia zameraná na podporu a propagáciu severského usmievavého plemena samojed.

   Toto hoci maličké, ale predsa len okrúhle výročie ma priviedlo k tomu, aby som si zaspomínala na ročníky minulé. Všetko sa to ale vlastne začalo už omnoho skôr, kedy v roku 1998 do našej rodiny pribudol nový člen: samojed Yoshi (oficiálne Kevin Kartuš). Nadšení sme sa vybrali na výstavy sa porozhliadnuť po ďalších nadšencoch plemena … a našli sme len dvoch: pána Ruska a jeho Fredyho (Fred Kartuš) a slečnu Mlečenkovú s jej samojedmi Spod Závoja Nádeje. Situácia bola neutešená: chov samojedov na Slovensku v tom čase stagnoval na nule: žiadne vrhy, na výstavách len my traja. Ľudia plemeno nepoznali, čo sme si len vypočuli poznámok, že akého máme pekného bieleho huskyho, čuvača, čau-čau, špica… Našu cestu propagácie plemena sme postupne začali navštevovaním výstav, uverejňovaním článkov v kynologickej tlači, importovaním nových jedincov so zahraničia, pripravovali sme knihu o samojedoch. A v r. 2002 sme zorganizovali prvý ročník dňa samojedov. Zišlo sa nás tam vtedy celkovo 6 samojedov so štyrmi majiteľmi, ale toto zdravé jadro sa tam stretávame dodnes. O rok neskôr nás už bolo o niečo viac a ďalších ročníkov sa už zúčastnilo cez 20 samojedov, ktorí pravidelne súťažili o tituly Najkrajší úsmev, hlava, kožuch, pohyb, Samojed Sympaťák. „Samojedári“ sa mohli zapojiť aj do súťaže o najvtipnejšiu fotku (hlasovali návštevníci), deti zasa súťažili o najkrajšiu kresbu samojeda. Neskôr pribudol aj Samojed Kvíz testujúci vedomosti návštevníkov o plemene.

   Tento rok sme akciu pripravovali v spolupráci s Martinkou Michalkovou a sponzorsky nás zastrešoval ROYAL CANIN, ktorý venoval super ceny do súťaží. Ale sponzorov bolo tradične veľa: hádam všetci zúčastnení niečo venovali do niektorej zo súťaží, ktorých bolo tento rok zasa viacej. Všetkým patrí naše poďakovanie. Osobitne ďakujeme mestu Žilina za finančný príspevok, ktorý pomohol celú akciu zorganizovať na vysokej úrovni.

   Zúčastniť sa súťaží mohli všetci samojedi s PP i bez a ich páničkovia bez obmedzenia veku, ale aj bežní návštevníci výstavy, prihlásiť sa na súťaže mohli priamo na mieste, za každú súťaž, ktorej sa zúčastnili, dostali súťažiaci lístok do super TOMBOLY. A navyše KAŽDÝ účastník dostal malý suvenír od sponzorov, pre deti kresliace samojedkov boli ako vždy pripravené sladké prekvapenia – to aby sa im lepšie kreslilo.

   Program Dňa samojedov 2006 obsahoval súťaže o NAJ FOTOFÓR, NAJ KRESBU samojeda, kde rozhodovali svojimi hlasmi diváci a návštevníci, celkovo súťažilo 14 fotofórov a 35 kresieb od 23 detí. Všetkých 23 detí dostalo na záver hodnotné ceny – hračky.

SAMOJED KVÍZ (alebo čo všetko viete/neviete o samojedoch?) bol rozdávaný návštevníkom a zo správne vyplnených kvízov sme vylosovali výhercov troch cien. 

Súťaže NAJKRAJŠÍ SAMOJEDI (naj oči, hlava, pohyb, kožuch, úsmev, samojed sympaťák ) posúdil a vybral renomovaný rozhodca zo Srbska a Čiernej hory pán Miodrag Vreteničic. Víťazi dostali poháre, kokardy a balíčky od ROYAL CANIN.

V súťaži NAJŠIKOVNEJŠÍ PÁN A PES boli predvedené najzaujímavejšie povely, ktoré ovláda samojed. Víťazi dostali kokardu s titulom „Najšikovnejší agiliťák“ a „Najlepší tím“.

MISS A MISS-ák 2006 alebo HAVKÁČSKY KARNEVAL – súťaž o najzaujímavejšiu masku – kostým samojeda,ktorej sa zúčastnili štyri úžasné masky v dvoch vekových kategóriách bola ocenená mohutným potleskom všetkých divákov ako aj zaujímavými balíčkami. A na záver sa uskutočnila super TOMBOLA, kde sme rozdali takmer 30 cien.

   Navyše ste sa mohli previezť na záprahu samojedov v akcii nazvanej VTEDY NA SEVERNOM PÓLE (alebo skúste si zapriahnuť vašeho samojeda do vozíka a previezť sa ako ozajstný „mašer“!). Ukážky tanca so psom profesionálne predviedla Martinka Michalková a jej „skoro samojed“, westík Eila.

   Účasť bola už tradične veľká, čo nás nesmierne teší. A pribudlo aj ľudí, ktorí pri organizácii pomohli, či venovali darčeky, čo nás teší dvojnásobne. Myslíme, že plemeno samojed si na Slovensku definitívne získalo svoj verný „fanklub“. Všetkým ďakujeme a tešíme sa do videnia o rok!NAJ FOTOFÓR: Renata Piskacisová 
NAJ KRESBA: Aďka Okošová, Nikolásek Piskacis, Jindříšek Knápek. 
NAJKRAJŠÍ SAMOJEDI: Naj oči: Akim z Bojkovského Podhájí 
Hlava: Beauty OÝacker Vidnavská Záře
Pohyb: Xaver Jamamba
Kožuch: Xaver Jamamba
Úsmev: Batien Janská Studánka
Samojed Sympaťák: Batien Janská Studánka
NAJŠIKOVNEJŠÍ PÁN A PES: Víťazi boli dvaja – Aďka Okošová a Harry Potter (Césanne of Azi Yoshi and us) predviedol povely ako napr: „Pozdrav“, „Oblíž sa“, „Zamávaj“ , Martinka Michalková a Eila predviedli ukážky tanca so psom.

VTEDY NA SEVERNOM PÓLE: zúčastnili sa mašeri rôzneho veku, najmladší mal 4 roky. Všetci boli úplne super, aj všetci samojedi, ktorí boli do vozíka zapriahnutí po prvý raz v živote, ale ťahali ako o život! Čestný titul Samojed-mašer získali teda Ell Cid Zátoka Snú, Eros Zátoka Snú, Benji of Xamba Yoshi and us, Benjamín od Chvojnice a Asca od Chvojnice.

MISS A MISS-ák 2006 – HAVKÁČSKY KARNEVAL: zúčastnili sa 4 masky, „Harry Potter – veľký macher“ (Cézanne of Azi Yoshi and us), „Křemílek“ (Ell Cid Zátoka Snu), „Dve lienky“ (Beauty OÝacker Vidnavská Záře), a „Klauni“ (Benji of Xamba Yoshi and us). Všetky masky boli úžasné, bolo vidno, že na ich príprave si všetci dali záležať). Najkrajšou maskou v kategórii juniorov bol „Harry Potter – veľký macher“ Aďky Okošovej a v kategórii detí boli víťaznou maskou „Lienky“ v podaní Beauty OÝacker Vidnavská Záře a Nikoláska Piskacisa.