ŠPECIÁLNA VÝSTAVA CC (bez CAC)


PRIHLASOVANIE ONLINE

UZÁVIERKA 26.6.2021 člen SKSčlen SKSnečlen SKSnečlen SKS
 1 výstavaZa obidve výstavy1 výstavaZa obidve výstavy
1. pes25 €45 €30 €55 €
Za každého ďalšieho psa20 €35 €25 €45 €
baby, puppy, čestná, veterán10 €15 €15 €25 €
súťaže10 €15 €15 €25 €

Poplatky uhradiť na účet:
Samojed Klub Slovensko
Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9, Hlohovec
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0711 5511
Do poznámky variabilný symbol prihlášky, alebo meno vystavovateľa


PROGRAM

Výstava sa bude konať od 14.30

Ocenenie VN1 a V1 (z tried mladšieho dorastu, dorastu a veteránov) sa započítava do titulov pre získanie šampionátov šteniat a veteránov.

Dátum konania:10.7. 2021
13:00 príjem psov v kruhoch
14:30 začiatok posudzovania
18:30 predpokladaný začiatok záverečných súťaží

Miesto konaniaVeľké Úľany, okres Galanta
Jazdecký areálAdresa 
Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský)

BONITÁCIA SA USKUTOČNÍ PO VÝSTAVE


Výstava sa riadi výstavnými poriadkami FCI, SKJ, SKS. 
Platba na výstave pre slovenských vystavovateľov nie je možná.Pre zahraničných vystavovateľov + 5,-€ na vystavovateľa (manipulačný poplatok). Na výstavu nie je možné sa prihlásiť v deň výstavy.

Do záverečných súťaží je možné sa prihlásiť do začiatku danej výstavy vo výstavnej kancelárii.

Ak prihlásite 3 a viac psov na oba dni, máte zľavu 10% z celkovej sumy prihlášok.Môžete absolvovať 2 výstavy v 1 deň.

POZÝVAME NA OBLASTNÚ VÝSTAVU

Zmena rozhodcu vyhradená
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na klubový e-mail samojedks@gmail.com


Srdečne Vás pozývame do SKALICE

9.9.-12.9.2021


Prihlásením sa na výstavu SKS súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby SKS, administratívu klubu a dokumentáciu voči strešným organizáciám. Súhlasíte so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.