Srdečne Vás pozývame do SKALICE


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na klubový e-mail samojedks@gmail.com


PRIHLASOVANIE ONLINE

UZÁVIERKA 3.9.2020 člen SKSčlen SKSnečlen SKSnečlen SKS
 1 výstavaZa obidve výstavy1 výstavaZa obidve výstavy
1. pes25 €45 €30 €55 €
Za každého ďalšieho psa20 €35 €25 €45 €
baby, puppy, čestná, veterán10 €15 €15 €25 €
súťaže10 €15 €15 €25 €

Poplatky uhradiť na účet:
Samojed Klub Slovensko
Československá Obchodná Banka a.s., SNP 9, Hlohovec
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0711 5511
Do poznámky variabilný symbol prihlášky, alebo meno vystavovateľaPROGRAM

Piatok 25.9.2020
10.00-16.00 Špeciálna výstava SKS (CAJC, CAC, CC, BOB, BOS)
16.00 – vyšetrenie očí na dedičné choroby (MVDr. Miroslav Faga)

18.00 Výročná členská schôdza
19.00 Prednáška: Výživové hodnoty v krmivách – kto sa v tom má vyznať

Sobota 26.9.2020
10.00-16.00 Klubová výstava SKS (CAJC, CAC, CC, BOB, BOS)
13.00 – Varenie špecialít

18.00 – Bonitácia
20.00 – Samojed roka 2019 & Tombola

Nedeľa 27.9.2020
10.00 – súťaže
…čo dokáže Váš samojed a čo Vy? … špekáčkový beh
10.00 – SKÚŠKY POVAHY

Priebežne:
Detské preteky
Samojedský stánok
Detský kútik
Občerstvenie
Výstava sa riadi výstavnými poriadkami FCI, SKJ, SKS. 
Platba na výstave pre slovenských vystavovateľov nie je možná.Pre zahraničných vystavovateľov + 5,-€ na vystavovateľa (manipulačný poplatok). Na výstavu nie je možné sa prihlásiť v deň výstavy.

Do záverečných súťaží je možné sa prihlásiť do začiatku danej výstavy vo výstavnej kancelárii.

Ak prihlásite 3 a viac psov na oba dni, máte zľavu 10% z celkovej sumy prihlášok.Prihlásením sa na výstavu SKS súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby SKS, administratívu klubu a dokumentáciu voči strešným organizáciám. Súhlasíte so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.