SAMOJED ROKA © SKS 2006-2019

SAMOJED ROKA © je Klubová súťaž Samojed Klubu Slovensko

o výstavne najúspešnejších jedincov plemena v danom roku.

Za umiestnenia na výstavách psy získavajú body podľa druhu výstavy, umiestnenia a získaných titulov. Body za dosiahnuté tituly a umiestnenia sa sčítavajú.

Ak ste napr. na Klubovej výstave dosiahli umiestnenie V1, CAJC, BOB, potom ste získali 80+150 + 250 BODOV.

Bodovanie začína 1. 1. a končí 31. 12. daného roku, pričom výsledky v tabuľke z výstav, kópie posudkových listov a fotografiu psíka, treba poslať najneskôr do konca „januára“ nasledujúceho roku na adresu samojedks@gmail.com

Psy a sučky súťažia o tituly:

Samojed roka – šteniatko pes

Samojed roka – šteniatko sučka

Samojed roka – junior pes

Samojed roka – junior sučka

Samojed roka – pes

Samojed roka – sučka

Samojed roka – veterán pes

Samojed roka – veterán sučka

CELKOVÝ VÍŤAZI PES, SUČKA

NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA


V prípade, že sa chcete zúčastniť súťaže – je treba zaslať do 31.1. nasledujúceho roka na samojedks@gmail.com

1. vyplnenú tabuľku s výstavami a výsledkami

2. kópie posudkových listov

3. fotografiu psíka (vo veľkom rozlíšení a na šírku)

Kalkulačka


Dôležité

1. Veľmi nádejný = Výborný
2. Národný víťaz = Víťaz Slovenska (titul / body sa počítajú len z „národnej výstavy“)
3. Ak ste získali BIS JUNIOR a BIS = zarátajte zvolte 2x BIS (body sú rovnaké)
4. Ak ste získali na klubovej/špeciálnej výstave SKS titul BOB-BISS / zarátajte si oboje BOB+BISS
5. Titul Najlepší pes / Najlepšia sučka sa počíta len z klubových / špeciálnych výstav
6. Ak ste získali „Klubový víťaz“ – nepočítajte si body najlepšia sučka
7. Ak ste získali „CC“ z klubových & špeciálnych výstav počítajte si „CAC“ / čiže CC, CAC = 2x CAC
8. Tituly z Euro Samoyed Show / počítajte ako Klubovú výstavu
V prípade, že nemáte možnosť si zvoliť body / nahrať titul, prosíme kontaktujte nás na klubový e-mail.
Psík bude zaradený do triedy bola kritérií 
1. v ktorých triedach mal viac výstav (puppy, junior)
2. v prípade rovnosti výstav, napríklad 7 puppy / 7 junior, bude zaradený podľa toho, kde získal viac bodov.