• Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €
  • Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
  • Vyplňte Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje
  • Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do do konca druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie na Daňový úrad.

Ďakujeme