BONITÁCIA – AKO NA TO

Uchovniť psíka nie je také zložité ako sa zdá, len to vyžaduje čas a rady ako na to.
Rozhodli sme sa psíka uchovniť prípadne mať šteniatka, čo teraz?

Presné pravidlá a poplatky sú uverejnené v chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS.

V stručnosti však uverejňujeme postup, krok za krokom, na vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte poradcu chovu.


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682


Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682
VYHODNOCOVANIE  RTG DBK
Zmena od 1.1.2020
 
Vyhodnocovanie DBK bude vykonávať MVDr. Ivan Pašek,
Klinika Plus Trnava.

Postup mailom:
Snímky a kópiu PP je možné zaslať mailom na ivanpasek@gmail.com 
Do predmetu je nutné uviesť:
„Vyhodnotenie DBK – Samojed a meno majiteľa“
Postup poštou:
Na adresu kliniky zašlite CD + kópiu PP.
 
Výsledky zasiela MVDr. Pašek na dobierku.
Poplatok za vyhodnotenie je 20,-€.
Ak máte možnosť absolvovať RTG na klinike Plus so svojím psíkom,
vyhodnotenie je pre členov SKS bez poplatku.
 
Adresa:
MVDr. Ivan Pašek
Klinika PLUS
Orešianska 8881/1A
917 01 Trnava
+421 948 388 388
https://www.zkp.sk/