BONITÁCIA – AKO NA TO

Uchovniť psíka nie je také zložité ako sa zdá, len to vyžaduje čas a rady ako na to.
Rozhodli sme sa psíka uchovniť prípadne mať šteniatka, čo teraz?

Presné pravidlá a poplatky sú uverejnené v chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS.

V stručnosti však uverejňujeme postup, krok za krokom, na vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte poradcu chovu.

VYHODNOTENIE DBK
Vyhodnotenie DBK vykonáva: MVDr. Tatiana Červenková

Podklady na vyhodnotenie zasielajte na adresu poradcu chovu:
 
Emília Múdra, Koplotovce 116, 920 01 Hlohovec
xsara.samoyed@gmail.com / 0903277682